AFM: Standaardproducten verbeteren keuze niet


Toezichthouder AFM ziet weinig reden om aan te nemen dat het introduceren van financiële standaardproducten ervoor zal zorgen dat consumenten bewustere keuzes maken door producten beter met elkaar te vergelijken.
AFM

De complexiteit van het aanbod is volgens de toezichthouder slechts één van redenen waarom consumenten producten slecht met elkaar vergelijken.

De AFM heeft op verzoek van de minister van Financiën gedragswetenschappelijk onderzoek gedaan naar standaardproducten.