Afstorten pensioen-BV in box-3 discutabel voor DGA


Meer dan 150.000 dga's en hun adviseurs hebben pakweg drie maanden de tijd gekregen om een 1-miljoen-euro-quizvraag te beantwoorden nu het pensioen in eigen beheer wordt uitgefaseerd: beslis of het pensioen wordt afgekocht en in box 3-vermogen wordt ondergebracht of in de BV blijft.
Kees Beishuizen, Lnnb

Die prangende vraag was reden voor een ruim honderdkoppig publiek van specialisten en adviseurs om maandag het seminar Pensioen-up-to-date te bezoeken, mede georganiseerd door Lnbb Actuarissen + Pensioenconsultants.

Reden is dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën directeuren-grootaandeelhouders een lokeend heeft gestuurd: een fiscale korting op de afkoopsom van het pensioen van 34,5 tot 19,5 procent, afhankelijk van het jaar waarin zij hun pensioen in eigen beheer afkopen en storten in box 3-vermogen. Daar wordt over een dergelijk vermogen dan een rendementsheffing geheven, die boven de 1 miljoen euro uitgaat van een fictief rendement van 5,42 procent - een hoogte die door vermogensbeheerders als 'onhaalbaar' wordt betiteld.

Over dit vermogen wordt dan een rendementsheffing door de fiscus geheven van 1,65 procent.