'Alleen nog rendement te halen in emerging markets'


Jeremy Grantham's GMO verwacht dat er de komende zeven jaar alleen nog een gemiddeld jaarlijks positief reëel rendement te behalen valt in opkomende markten. Ook voor deze regio worden de langjarige rendementsverwachtingen echter steeds lager.
Jeremy Grantham

Onderbouwing ?
Rikhessing@gmail.com