Allianz: Innige relaties in Italië verklaren bankencrisis


Aan de Middeleeuwse familie Borromeo moet strateeg Neil Dwane denken om de crisis in de Italiaanse bankensector te beschrijven. De Borromeaanse ringen zijn zo innig verbonden, dat de crisis heel Italië en zelfs Europa kan meesleuren.
Toren van Pisa

De ringen staan voor de grote verwevenheid tussen banken, kiezers, politici en toezichthouders in Italië en in belangrijke mate ten grondslag liggen aan de Italiaanse bankencrisis.

De stress die ontstaat wordt van de een naar de ander doorgegeven. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor zowel Italië als Europa, schrijft Neil Dwane, strateeg bij Allianz Global Investors, in zijn bijdrage 'Why Italy's Bank Rings Are Breaking'.