Allocatiewijzigingen banken in teken rentestap Fed


De vier grootste Nederlandse private banks zetten zich schrap voor de eerste renteverhoging van de Federal Reserve sinds 2006. Deze stap zal naar verwachting later dit jaar genomen worden en zorgt mogelijk voor aanhoudende onrust op de financiële markten.
Ben Steinebach

Dat valt af te leiden uit de meest recente wijzigingen in de beleggingsmix van ABN Amro MeesPierson, Rabobank, ING en Van Lanschot.