Analyse: 'America First', recept voor conflict en oorlog


Nu Donald Trump als president in het zadel zit en begonnen is zijn verkiezingsprogramma punt voor punt uit te voeren, moeten beleggers zich opmaken voor meer volatiliteit en dient het landenrisico een prominentere plaats te krijgen in de asset allocatie.
PResident Trump tekent decreet

Het valt niet meer te ontkennen: de geopolitieke spanningen nemen wereldwijd toe door een combinatie van technologische veranderingen, wijzigende machtsverhoudingen en de opkomst van het populisme.

De Amerikaanse president Trump en zijn Europese geloofsgenoten delen de overtuiging dat nationale veiligheid en stabiliteit bedreigd worden. Globalisering en handel zijn daarvan naar hun overtuiging de exponenten.

In dat kader is een aloud sentiment terug, de zogenoemde "zero sum-game". Volgens die theorie is handel een taart met een bepaalde omvang. Dat betekent dat de winst van de één, het verlies van de ander is. Het is de theorie die teruggaat tot de zeventiende eeuw toen de Engelsman Thomas Mun hét traktaat van het mercantilisme schreef: Englands treasure by forraign trade: or the inbalance of our forraign trade is the rule for our treasure.