Analyse: Trump trekt China de verkiezingen in


In de rubriek 'Actualiteit in beeld' deze keer aandacht voor de snelkookpan waar de VS en China samen in zijn beland. Het conflict werpt zijn lange schaduw vooruit; naar de presidentsverkiezingen van november van dit jaar. Volgens analisten worden deze verkiezingen in de Verenigde Staten de 'China verkiezingen'.
Donald Trump en Xi Jinping (archiefbeeld)

Tot het eerste kwartaal van dit jaar leek er voor president Trump geen vuiltje aan de lucht om dit najaar herkozen te worden. Hij kon zich beroepen op bijna volledige werkgelegenheid, all time high koersen, zwakke Democratische tegenkandidaten en geen bloedige conflicten in de wereld waar Amerikaanse soldaten hun leven laten. 

Maar de coronacrisis is een "perfect storm" voor de president. Trump wordt verweten de uitbraak te hebben onderschat en het crisismanagement rampzalig te hebben gedaan. Vrijwel simultaan met die toenemende kritiek op hem persoonlijk, wordt zijn kritiek op China steeds scherper. Heeft het een met het ander te maken? Ja, zeker. 

Pearl Harbor

Trump zou Trump niet zijn, als hij van deze crisis niet een kans maakte. Vorige week zette hij een frontale aanval in op China, door de verspreiding van het coronavirus te vergelijken met de aanvallen op Pearl Harbor in 1941 en die op het World Trade Center in 2001 - beide aanvallen hebben geleid tot oorlogen. Trump zegt 'overtuigend bewijs' te hebben dat het virus uit een laboratorium uit Wuhan komt - bewijs dat 'classified' is en hij dus niet mag delen. 

 

Bron: Pew Research Center. Infographic: Core Digital Strategy

Trump dreigt nu dat hij het in januari bereikte handelsakkoord met China zal opzeggen als het land niet 200 miljard aan Amerikaanse producten importeert. Tegelijkertijd geeft hij gevaarlijke schoten voor de boeg van de financiële markten door een Amerikaanse ambtenarenpensioenfonds te verbieden te beleggen in een indexfonds dat exposure heeft naar Chinese aandelen. 

Woensdag werd een wetsontwerp in de Amerikaanse Senaat aangenomen waarin de mogelijkheid voor Chinese bedrijven om een beursnotering in de VS te verwerven wordt beperkt, tenzij zij voldoen aan de Amerikaanse -wet en regelgeving en accountants standaarden. 

Zijn aanval, afgelopen week, vindt plaats tegen de achtergrond van een recent gepubliceerde peiling door Pew Research Center. Daaruit komt naar voren dat de opvatting van de Amerikaanse bevolking jegens de Chinese Volksrepubliek en zijn leiders het slechtst is sinds het onderzoeksinstituut in 2005 in zijn enquete expliciet naar de relatie met China is gaan vragen. Tevens is het beeld op een dieptepunt beland sinds president Trump in 2018 zijn handelsstrijd met China is begonnen. 

Aanhangers van de Republikeinen zijn negatiever over China dan de Democraten, terwijl ouderen negatiever zijn dan jongeren - maar het negatieve beeld onder jongeren loopt ook snel op. In totaal is op dit moment maar liefst tweederde van de Amerikanen negatief over China. 

Patriottisme viert hoogtij

De door president Trump zelf sinds 2016 opgebouwde retoriek van "America First" en China als valsspeler werpt nu zijn vruchten af, zoals blijkt uit de onderzoeksresultaten van Pew Research Center: de bevolking ziet Amerika als leidende macht in de wereld en wel met het hoogste percentage ooit.

Dat patriottisme en dat positieve zelfbeeld staan in schril contrast met de werkelijkheid van een China dat al weer uit de (corona)crisis is en weer het groeipad is ingeslagen, terwijl de VS bijna 40 miljoen werklozen heeft, de geldpersen op volle toeren laat draaien en door zijn "America First" veel van zijn "soft power" in de wereld verspeeld heeft. 

Maar Trump weet van zijn nadeel een voordeel te maken. Dat kan tegen de achtergrond van het feit dat Amerikanen zich zorgen maken over China's handelsoverschot met de VS, zijn milieuvervuiling, zijn schending van de mensenrechten en zijn vermeende cyberaanvallen en inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Trump zegt dat China probeert te voorkomen dat hij herkozen wordt, wat de Chinese regering scherp tegenspreekt. 

'Geen profiel zonder vijanden'

Terwijl Trump probeert om zichzelf als "the though on China president" neer te zetten, heeft zijn campagneleiding alvast de aanval ingezet op de Democratische tegenkandidaat Joe Biden, die in spotjes wordt weggezet als "Beijing Biden". 

Het roept de vraag op of Donald Trump soms de boeken van de Duitse politieke filosoof Carl Schmidt heeft gelezen, die ondermeer heeft gezegd dat 'politiek het onderscheid tussen vriend en vijand is' en dat je 'geen profiel hebt zonder vijanden'. Waarschijnlijk niet, het natuurtalent heeft dat natuurlijk wel zelf bedacht. 

 

Democraten vs Republikeinen, mei 2020

In aanloop naar de presidentsverkiezingen van november:

Bij een in mei afgenomen peiling onder een representatieve groep Amerikanen blijkt dat als er nu verkiezingen zouden zijn de Democraten deze met 48,2 procent van de stemmen zouden winnen, tegen 40,3 proent voor de Republikeinen, aldus de president Trump toegenegen nieuwszender Fox News. In januari stond Joe Biden nog op een voorsprong van 50 tegen 41 procent, in april was dat gedaald tot 42 procent voor beide kandidaten. Nu loopt het verschil weer op: 48 procent voor Biden, 40 procent voor Trump. In de peiling is de deelnemers onder meer gevraagd wie men de sturing van de economie meer toevertrouwt, dat was 42 procent voor Biden, 45 procent voor Trump. Voor de overige, gestelde vragen ten aanzien van China, corona en gezondheidszorg waren de verhoudingen respectievelijk 43: 37, 46: 37 en 50: 33.