APG wil af van variabele rekenrente


Pensioenuitvoerder APG wil af van de dagelijks schommelende rekenrente en deze vervangen door een stabielere discontovoet.

APG beheert het pensioenvermogen van pensioenfonds ABP (foto) van rond de 200 miljard euro.

Bij de discussie draait het om de rente waarmee toekomstige pensioenuitkeringen moeten worden teruggerekend naar huidige verplichtingen. Een pensioenfonds dat over tien jaar 100 euro moet uitkeren aan een deelnemer, hoeft dat hele bedrag vandaag niet in kas te hebben.

Het fonds boekt immers elk jaar een rendement.