Asset allocatie: Banken prijzen aandelen aan


Door het toegenomen vertrouwen in een goede afloop van onder meer de crisis in de eurozone en de 'fiscal cliff' in VS zijn banken uitermate positief over de vooruitzichten voor aandelen.

Van Lanschot heeft onlangs de weging van aandelen in haar beleggingsportefeuilles verhoogd naar ‘overwegen’, ABN Amro MeesPierson heeft de exposure naar aandelen verder vergroot en Rabobank heeft aandelen zelfs bestempeld tot favoriete beleggingscategorie voor de komende jaren.