'Banken geen belang bij meer kostentransparantie'


Banken lopen wat kosteninzicht betreft achter bij het bedrijfsleven.

‘Die berekening van de kosten van beleggen wordt niet gedegen gedaan.’ Dat was de eerste gedachte die opkwam bij managementconsultant Koen Perik toen hij las dat banken de belegger meer inzicht gaan geven in de kosten van beleggen in de vorm van de vergelijkende kostenmaatstaf (vkm).

Is het niet vreemd dat een hele sector graag over transparantie praat terwijl het ontbreekt aan zoiets eenvoudigs als een gespecificeerde offerte? http://bit.ly/1l1P1TT
balansvb
De enige manier waarop de financiële sector - en banken in het bijzonder - geloofwaardig kan worden, is door de mooie woorden om te zetten in daden. Elke dag lezen we weer over nieuwe mis(t)standen, uitwassen, zotte salarisverhogingen of bonussen, vermaningen, te dure producten, etc., etc. GEEN WOORDEN, MAAR DADEN, zong ik als kleine jongen al, maar ik kwam ook uit de buurt van Rotterdam :-) Peter van der Slikke, auteur van het boek Ontmaskerd, hoe de financiële wereld écht werkt
petervanderslik...