Banken tegen uniform risicoprofiel


De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is tegen een standaardisering van het risicoprofiel van beleggende klanten. 'Op dit moment is de wettelijke norm een open norm en wij zien geen noodzaak dat nader in te vullen aan de hand van best practices.'

Dit stelt de NVB in een reactie op het in het economenblad ESB gepubliceerde onderzoek 'Risicoprofielen onderling weinig consistent', dat is uitgevoerd door hoogleraar Fred van Raaij en wetenschappelijk onderzoeker en bankier Tom Loonen.