Beheerd vermogen Robeco stijgt 19 procent


Het beheerd vermogen van Robeco is in de eerste helft van 2012 met 19 procent gestegen, vooral dankzij de record-instroom in het eerste kwartaal.

De nettowinst daalde van 105 miljoen euro naar 97 miljoen euro.

Het resultaat geeft de vermogensbeheerder ‘vertrouwen in deze periode waarin het nauw samenwerkt met de Rabobank ten aanzien van de strategische herorientatie’.