Best on the web (2/2): Bankencrisis


Het Europese bankwezen zit in zwaar weer, dat blijkt uit een grafiek die laat zien welke factoren meespelen bij het verstrekken van kredieten aan bedrijven.

Verder verwijst Lukas Daalder in zijn Best of the Web naar een site waar je alle details over de op handen zijnde beursgang van Facebook kunt volgen.