BlackRock AuM stijgt in 2013 met 14 procent


BlackRock, 's werelds grootste asset manager, heeft afgelopen jaar het vermogen onder beheer met 14 procent zien toenemen tot 4324 miljard dollar. 
 De netto-instroom, exclusief geldmarktfondsen, kwam uit op 117,1 miljard dollar.