BlackRock outlook: Negatief rendement voor obligaties


BlackRock signaleert op een aantal vitale vlakken voor de wereldeconomie 'buigpunten'. Verschilldende segmenten binnen de aandelenmarkt zullen hiervan profiteren, maar voor obligaties ziet 's werelds grootste fondshuis het somber in.
Carl Kool

Dit blijkt bij de presentatie van BlackRock's Global Investment Outlook 2017. 

In een toelichting in Amsterdam wijst client solutions manager Carl Kool (foto) op drie trends waarin volgens BlackRock definitieve buigpunten zijn gepasseerd. In de eerste plaats is sprake van aantrekkende economische groei. Ten tweede loopt de inflatie op. En de derde trendbreuk is de verschuiving van monetair- naar begrotingsbeleid.