BMO GAM: er komt geen tweede lockdown


De kans op een tweede lockdown is klein omdat de economische gevolgen daarvan dusdanig groot zijn, dat BMO Global Asset Management (GAM) niet verwacht dat veel overheden die stap zullen zetten. Toch houden de zorgen over een tweede golf van covid-19 besmettingen financiële markten nog altijd in hun greep.
Marco Wilner, NN IP

In hun rapport “Recovery by 2022? It’s fiscally possible” beargumenteert de asset manager de verwachting dat volledige lockdowns zullen worden vermeden. ‘Het grootste deel van de mensen dat is overleden aan covid-19, had al bijkomende gezondheidsproblemen. Het percentage mensen onder de 40 jaar dat overleed was 1 procent en voor mensen onder de 60 jaar was dat 8 procent.’