Bye bye boom-bustcyclus van olie


Draaien het Klimaatakkoord van Parijs, de elektrische auto en duurzame energietransitie de traditionele boom-bustcylus van olie de nek om? ‘De markt is blind is voor argumenten voor een hogere prijs.’
Olieraffinaderij