De 50 topvrouwen van duurzaam financieel Nederland


Duurzaamheid - het is een van de belangrijkste thema's in de beleggingsindustrie op dit moment. Maar al jaren geleden, toen het thema nog lang niet in het hoofd en het hart van de sector zat, viel het grote aantal actieve vrouwen in dit domein al op. Reden om een lijst samen te stellen van 50 vrouwen die aantoonbaar leidend zijn op dit terrein.

Dat duurzaamheid al langere tijd gedragen wordt door vrouwen is bij nadere beschouwing niet vreemd: duurzaamheid gaat, in de brede zin van het woord, over het creëren van waarde op de lange termijn voor alle stakeholders. Dat is een thema dat vrouwen van oudsher aanspreekt, want financiële waardecreatie is ten minste even belangrijk als maatschappelijke waardecreatie. Duurzaamheid wordt dan ook vooral gedreven vanuit een feminiene kracht.

Dat zeggen Nicolette Loonen en Sylvia van Waveren, die een lange staat van dienst hebben in de Nederlandse financiële wereld. Zij besloten een lijst in alfabetische volgorde op te stellen van 50 vrouwen van wie zij vinden dat zij duidelijk zichtbaar en aantoonbaar leidend zijn op het terrein van duurzaamheid binnen de financiële sector. De lijst, die gepresenteerd wordt op deze Internationale Vrouwendag, hebben ze gedoopt tot '50 leading ladies in sustainability in financial services' (zie bijlage). 

Rolmodellen zichtbaar maken 

Daarbij hebben zij meerdere criteria als uitgangspunt genomen, zoals de vraag of deze uitgekozen vrouwen bepalend zijn geweest voor de juiste richting van de  geldstromen binnen hun organisatie. En hebben zij duidelijke resultaten laten zien - in het verleden, maar liever nog in het heden?

'Het doel is om met deze lijst Nederlandse vrouwelijke rolmodellen zichtbaar te maken. Vrouwen die de beweging laten zien op het gebied van duurzaamheid in de financiële sector. Hierbij hanteren wij nadrukkelijk de brede definitie van duurzaamheid, zoals geformuleerd in de SDG’s, de Sustainable Development Goals, van de Verenigde Naties', zeggen Nicolette Loonen en Sylvia van Waveren in een gesprek met Fondsnieuws, dat het initiatief heeft omarmd mede om meer aandacht te geven aan de wenselijkheid van meer diversiteit in de financiële sector.

Loonen en Van Waveren hebben er voor gekozen om ook een aantal MVO- of CSR-directeuren of managers aan de lijst toe te voegen. Vaak spelen zij volgens Loonen en Van Waveren een zeer belangrijke rol in de inbedding van duurzaamheid in de gehele organisatie en de primaire processen van banken, verzekeraars en pensioenuitvoerders. 'Het gaat dan niet alleen om duurzaam beleggen, maar bijvoorbeeld ook om verduurzaming van de hypothekenportefeuille van een bank, of het leveren van een bijdrage aan de algemene gezondheid bij een zorgverzekeraar', zegt het tweetal. 

Het begon met een oproep 

De zoektocht naar de topvrouwen begon met een oproep op Linkedin en leverde meer dan 100 reacties op. Hieruit en uit hun eigen netwerk werd een lijst opgemaakt van 50 vrouwen. Dat gebeurde na desktop-onderzoek in combinatie met het raadplegen van goed ingevoerde relaties in de sector.

Het leverde een lijst op waarvan een aantal vrouwen zijn geportretteerd in bijgaand artikel: Els Boerhof (Goodwill Investments), Brenda Kramer (PGGM), Liesbeth van der Kruit (Achmea), Claudia Kruse (APG), Carola van Lamoen (Robeco), Caroline van Leenders (RVO Nederland), Karlijn van Lierop (MN), Itske Lulof (Triodos IM), Diana van Maasdijk (Equileap), Irina van der Sluijs (ASN Bank).

'Het was vaak een duivels dilemma om een selectie te maken', geven Loonen en Van Waveren toe. 'Het liefste hadden wij alle namen een plek gegeven op de lijst, omdat er heel veel mooie suggesties werden aangedragen. Toch hebben wij gekozen voor een lijst van 50 namen, waarmee wij hopen de impact zichtbaar te maken die deze vrouwen hebben gehad, en nog iedere dag maken, op duurzaamheid in de breedste zin.'

Het tweetal besloot om bepaalde groepen uit te sluiten, zoals bijvoorbeeld adviseurs, wetenschappers en accountants. Alleen in het geval van een belangrijke nevenfunctie in de financiële sector is er voor gekozen om deze vrouwen op de lijst op te nemen. 

Eerbetoon aan twee coryfeen 

Los van de lijst willen de twee opstellers graag de verdiensten van twee coryfeeën in herinnering roepen. 'In de eerste plaats is dat Marilou van Golstein Brouwers, die onlangs haar functie als managing director van Triodos Investment Management neerlegde om ruimte te creëren voor een nieuwe generatie. Nog steeds is Marilou in een zeer groot aantal nevenfuncties werkzaam op het gebied van impact investing.'

'Daarnaast willen we een eervolle vermelding toekennen aan Margaret Van Beuningen-McGovern, die in 2019 is overleden. Zij was samen met haar man de grondlegger van impact investing via hun fonds PYMWYMIC, een bijzondere naam voor een bijzonder fonds. Via PYMWYMIC heeft Van Beuningen family offices begeleid in de transitie van filantropie naar impact investing, voegen Loonen en Van Waveren eraan toe. 

Het tweetal zegt zich ervan bewust te zijn dat er nog steeds belangrijke namen ontbreken van topvrouwen en rolmodellen die aan de criteria voldoen en die een plek verdienen op de lijst. Suggesties zijn welkom. Stuur een mail naar Sylvia van Waveren of Nicolette Loonen, die respectievelijk director active ownership bij Robeco zijn en founding partner van TOSCA – Tribe of Sustainability Change Agents. De initiatiefnemers hebben het voornemen de lijst ook in 2022 op te stellen (en te updaten). 

Bijlages