'De grijze golf drukt de rente en de pensioenpot'


Pensioenfondsen worstelen met de gevolgen van het ECB-beleid. Wat kunnen ze gezien de extreem lage rente nog met hun obligatieportefeuille doen en in hoeverre heeft renteafdekking nog zin?
Marie-Anne Allier, Amundi

Een steeds grotere groep economen en beleggers wijst de westerse demografische trends aan als de indicator van een langdurig lage rente. Dat geldt ook voor Marie-Anne Allier, hoofd van het euro-obligatie-team bij Amundi. 'De ouder wordende bevolking zorgt voor aanhoudend lage groei. Oudere mensen geven minder uit. Ze hebben ook geen inflatie nodig, dat is helemaal niet goed voor hun spaargeld.'