De megatrends van deze eeuw


De kredietcrisis heeft mondiale proporties gekregen en dreigt tot vergaande risicoaversie en zelfs tot stilstand te leiden. En dat op een moment dat supercycli de wereld revolutionair zullen én moeten veranderen.

Ongeacht of deze crisis uitmondt in een depressie of beperkt blijft tot een zware recessie, ze zal zeker tot in lengte van jaren in de leerboeken figureren als het schoolvoorbeeld van een tsnunami van hoogmoed en hebzucht.