De Wit: 'Grote fouten bij aanpak bankencrisis'


De Nederlandse autoriteiten hebben eind 2008 grote fouten gemaakt bij de miljardeningrepen rondom Fortis/ABN Amro en ING.

Dit concludeert de Commissie-de Wit in haar eindrapport.

Het rapport is hard voor zowel Wouter Bos als Nout Wellink. Bos wordt verweten dat hij de Tweede Kamer ‘veelal te laat en onvolledig geïnformeerd’ zou hebben en daarmee zijn controlerende taak niet goed heeft uitgevoerd.