Deens pensioenfonds dumpt olie-aandelen


Het Deense pensioenfonds MP Pension verkoopt zijn belangen in de tien grootste oliemaatschappijen, waaronder Shell, omdat ze te weinig zouden doen om de doelstellingen die zijn vastgelegd in het Akkoord van Parijs over de klimaatverandering te verwezenlijken.

Dat heeft het pensioenfonds uit Denemarken met een beleggingsportefeuille van 20 miljard dollar dinsdag bekendgemaakt.

MP Pension, dat de pensioenafdrachten van onderwijspersoneel en psychologen belegt, stoot voor 644 miljoen Deense kronen (circa 95 miljoen dollar) aan beleggingen af. Naast het Brits-Nederlandse Shell gaat het om beleggingen in ExxonMobil, BP, Chevron, PetroChina, Rosneft, Sinopec, Total, Petrobras en Equinor.

MP Pension komt tot dat besluit omdat 'de bedrijven nog steeds tegen strengere klimaatregulering ageren, ondanks de publieke steun van de bedrijven voor de Akkoord van Parijs'. Dat klimaatakkoord, dat eind 2015 in de Franse hoofdstad werd gesloten, bindt de internationale gemeenschap eraan de opwarming van de aarde in deze eeuw te beperken tot maximaal 1,5 graden Celsius. Volgens MP Pension hanteren de tien oliemaatschappijen een verdienmodel dat 'niet verenigbaar' is met het klimaatverdrag. Ook doen ze te weinig om de energietransitie gestalte te geven, vindt het pensioenfonds.

Energietransitie

'De vraag naar olie zal afnemen naarmate de groene transitie versnelt', aldus Anders Schelde, hoofd beleggingen bij MP Pension, in een toelichting. De verkoop wordt echter ook ingegeven door de te verwachten rendementen op de beleggingen. 'Wij geloven niet dat deze sector de komende jaren een rendement kan behalen dat gelijk is aan dat van de rest van de markt.'

Vorig jaar deed MP Pension zijn beleggingen in teerzanden van de hand. Sindsdien kijkt het ook kritisch naar andere beleggingen die op gespannen voet staan met de internationale klimaatdoelen. MP Pension sluit niet uit weer in de oliebedrijven te beleggen wanneer zij serieus gaan investeren in de energietransitie, aldus Anders.

Noors oliefonds

MP Pension is niet de enige instelling die bezig is zijn portefeuille tegen het licht te houden en te kijken in hoeverre het fonds is blootgesteld aan de risico's die gepaard gaan bij beleggingen in fossiele energie. Twee jaar geleden kondigde het staatsfonds van Noorwegen, het Oljefondet, al uit fossiele beleggingen te stappen. Maar de praktijk bleek weerbarstiger: mede door politieke bemoeienis zal het fonds, met een belegd vermogen van ruim 900 miljard dollar, zijn belang in olie met hooguit 5,7 miljard dollar afbouwen, terwijl het oorspronkelijk de bedoeling was voor 37 miljard dollar aan fossiele beleggingen af te stoten.

Copyright: Het Financieele Dagblad, 3 september 2019