Deze vijf fondshuizen leden het meest in 1e jaarhelft


Gerekend per beleggingscategorie zijn het vooral alternatives en convertibles die harde klappen krijgen dit jaar. Van meer dan 500 miljard euro in alternatives in 2018 resteert bijvoorbeeld nog maar zo’n 350 miljard. Op fondshuisniveau voert een Frans fondshuis de lijst aan van de Europese asset managers met grootste uitstroom in 2020.
Frankrijk