Dieperink: de trend van Europese zombiebedrijven


Zombiebedrijven zijn bedrijven die langere tijd geen winst maken, maar die door ingrijpen van de overheid blijven bestaan. Het ontstaan van zombiebedrijven is onder andere een gevolg van de regulering van het financiële systeem. In plaats van het accepteren van verliezen op bestaande leningen, opteren banken er vaak voor om met nieuwe leningen het bedrijf in leven te houden.
Zombiebedrijven