Dieperink: gevolgen van de recessie voor beleggers


Recessies verschillen in lengte. Vooral recessies die een gevolg zijn van onevenwichtigheden in het financiële systeem duren lang. Na de Grote Financiële Crisis duurde het in de Verenigde Staten 3,5 jaar om weer terug te komen op het niveau van voor de crisis.
wenteltrap