Dieperink: nieuwe benchmark voor de marktportefeuille


Om in aandelen te beleggen is een lange beleggingshorizon vereist. De reden is dat op korte termijn de koersen van aandelen fors kunnen fluctueren en dat er alleen op langere termijn een zinvolle uitspraak kan worden gedaan over de kansen op het te behalen rendement.
Handelsvloer, Wall Street
Zou lange beleggingshorizon gepaard gaan met hoge beheerskosten?
hosseiniank@yah...