Dieperink: voorspellen lastig als het om toekomst gaat


De behoefte om te voorspellen op basis van het verleden is een begrijpelijke reactie in een onzekere wereld. Als we de toekomst niet kunnen voorspellen, lijkt het doortrekken van bestaande trends de enige oplossing. Zo’n op het verleden gebaseerde voorspelling komt sterk over.
His master's voice