Dividendrendement: Pakken wat je kan


Rendement op aandelen bestaat uit koerswinst en dividend. Van het eerste valt voorlopig weinig te verwachten, maar er zijn nog wel bedrijven die in staat zijn dividend uit te keren tot zelfs 8 procent.