Dossier: Risicoprofielen - vloek of zegen?


De lage rentestand maakt dat de gehanteerde risicoprofielen weer ter discussie staan. De critici zeggen dat deze profielen geen nut hebben en voor de defensieve profielen zelfs contraproductief zijn, omdat ze assymetrische risico's bevatten.

Daarentegen hebben de banken er bij de Autoriteit Financiële Markten op aangedrongen om de risicoprofielen te standaardiseren, een oproep waar de toezichthouder gevoelig voor is.