Dramatische tekorten voor pensioenfondsen


De dekkingsgraad is bij veel Nederlandse bedrijfstakpensioenfondsen ultimo 2008 gedaald onder de wettelijke grens van 105 procent.

Zo komt het grootste pensioenfonds, ABP, 25 miljard euro te kort om aan de minimale eisen van De Nederlandsche Bank te voldoen. 

Dat stelt de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) in een eerste inventarisatie van de voorlopige jaarcijfers van zestig fondsen.