EU-richtlijn Ucits V vanaf nu van kracht


Vanaf 18 maart is in Nederland de Europese Ucits V richtlijn van kracht. Hij is geïmplementeerd in de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). Volgens advocaat Kees Groffen van De Brauw vallen hierbij vooral de bepalingen op over de aanstelling van een bewaarder.
Kees Groffen, De Brauw

De implementatie van de richtlijn houdt onder meer in dat zowel bewaarders van alternatieve beleggingsfondsen (AIFM's) als bewaarders van Ucits (of in het Nederlands: ICBE's) die een Europees paspoort hebben om hun producten aan retailbeleggers aan te bieden, een vergunning moeten hebben - tenzij zij zijn uitgezonderd van deze plicht. 

Zo zijn banken en bepaalde beleggingsondernemingen uitgezonderd van de vergunningplicht, net als de bewaarders van bepaalde alternatieve beleggingsfondsen.

Nieuw in Ucits V is dat bewaarders meer kapitaal moeten aanhouden. Eerst was dit minimaal 125.000 euro. Nu wordt dat opgehoogd naar ten minste 730.000 euro.