Eurovisie: Deflatie vergroot schuldprobleem Spanje


Vorige week maakte Spanje bekend dat de economie vaart krijgt. Vergeleken met een jaar geleden produceert het land 0,5 procent meer goederen en diensten. Dat duidt inderdaad op herstel.

Misschien dat de uittocht van Spanjaarden, per jaar emigreert bijna 1 procent van de bevolking omdat banen dun gezaaid zijn, binnenkort stopt.

Toch blijft het herstel breekbaar. Zo lag het nominale bruto binnenlands product 0,1 procent lager dan een jaar geleden. Hoewel Spaanse bedrijven dus meer fabriceren, is hun omzet afgenomen doordat hun verkoopprijzen meer zijn gedaald dan hun productie is gestegen.

Welkom deflatie

Je kunt het vergelijken met een winkelier die zijn klanten met vollere boodschappentassen ziet vertrekken, maar minder geld in zijn kassa overhoudt. Welkom deflatie.