FN Kennisexpert: De prijs van een wereldse blik


Nederlandse beleggers beleggen een substantieel deel van hun vermogen in het buitenland, in tegenstelling tot de ons omringende landen. Dat heeft voor- en nadelen.
Jasper Haak, AF Advisors

Als de Nederlandse economie het slechter doet dan andere landen of regio's, dan raakt dat de belegger minder. Tegelijkertijd gaat de geringere gerichtheid van asset managers op de thuismarkt gepaard met minder schaalgrootte en dus ook minder innovatiekracht, zo betoogt FN Kennisexpert Jasper Haak van AF Advisors in onderstaande bijdrage.

Volgens TripAdvisor zijn Nederlanders ‘very open to other cultures’ en is Nederland een ‘open and internationally oriented country’. Naast direct, nuchter en liberaal wordt dit als belangrijkste karaktereigenschap van de Nederlander gezien.

Dit internationale aspect is ook duidelijk terug te zien in het beleggingsbeleid van Nederlandse instituten en beleggers. Pensioenfondsen beleggen 87 procent buiten Nederland. De particuliere belegger is nog internationaler georiënteerd aangezien er maar liefst voor 95 procent buiten Nederland wordt belegd.