FN Marktrapporten: Focus op risicomanagement


Grote beleggers besteden meer aandacht aan risicomanagement, nu de toegenomen politieke risico's en volatiliteit in de aandelenmarkten hun beleggingsportefeuille dreigen te beïnvloeden.