FN Marktrapporten: Waar blijft de inflatie?


Bij de huidige lage werkloosheidsniveau's zouden we inmiddels wel inflatie moeten zien doorsijpelen, schrijft Mark Burgess van Columbia Treadneedle in een nieuwe analyse, opgenomen in de FN Marktrapporten-database.
Mark Burgess, Columbia Threadneedle