FN Marktrapporten: Welk rendementsdoel is reëel?


Veel institutionele beleggers gaan nog altijd uit van een rendement van 5 procent. Maar is dat nog eigenlijk wel zo'n reëel getal?