'Gedrag van banken is niet te veranderen'


Twaalf jaar lang heeft hij cursussen gegeven aan bankiers om ze meer sociale verantwoordelijkheid bij te brengen. Maar nu de bankencrisis de economie aan de afgrond heeft gebracht, weet Hans Hoogerdijk dat het allemaal voor niets is geweest.

Met Piet Roelandt, hoofd vermogensbeheer van Theodoor Gilissen, wil hij zelf een bank op de kaart zetten. 'Onze uitgangspunten zijn integriteit, loyaliteit en transparantie. We kunnen zo beginnen.'