'Geschiedenis herhaalt zich met indexbeleggen'


In de markt voor indextrackers wordt het primaire doel, namelijk het zo transparant en eenvoudig mogelijk volgen van een breed gespreide index tegen zo laag mogelijke kosten, naar de achtergrond geschoven. Daarmee herhaalt de geschiedenis zich.
Remco Mattijssen

Dat schrijft Remco Mattijssen, directeur Index Capital, maandag in een opiniestuk in Het Financieele Dagblad.

Er zijn inderdaad erg veel ETFs: op sommige indices worden enkele tientallen ETFs aangeboden die zeer weinig van elkaar verschillen. Ook zijn er inmiddels veel ETFs die alternatieve indices volgen, zowel met een passieve als actieve beleggingsstijl, en alles wat daar tussenin zit. Maar dat hoeft niet perse slecht te zijn, integendeel. En het is wat kort door de bocht om te stellen dat ‘snel in en uit stappen’ (wat is snel?) vloeken in de kerk is voor index beleggers, of dat ETFs (index beleggen) slechts voor lange termijn beleggers zijn of simpelweg goedkoop moeten zijn (wat is goedkoop?). Ik ben al heel lang een grote voorstander van transparantie, van lagere beleggingskosten en voor klant-gerichte innovatie zoals ETFs. Maar beleggers verschillen qua doelstellingen, qua beleggingsbeleid, risico tolerantie etc. Ook voor lange termijn beleggers zijn ETFs voor kortere termijn (tactische) aanpassingen soms uitstekend geschikt. Andere redenen kunnen van praktische aard zijn: het tijdelijk beleggen van cash/ontvangen dividenden (denk aan professionele beleggers zoals pensioenfondsen die een benchmark hanteren). Tot slot, ook actieve strategieën zoals ‘factor beleggen’ worden veelal via een ETF aangeboden, simpelweg omdat een ETF door de betreffende aanbieders als superieure technologie wordt beschouwd in vergelijking tot een traditioneel beleggingsfonds. Nog los van het feit dat er cruciale verschillen zijn tussen actief beheer op basis van markt-kapitalisatie gewogen indices en bijvoorbeeld multi-factor indices. Het is wat ongenuanceerd om dat allemaal als oude wijn in nieuwe zakken te definieren, maar dat ter zijde. Dat neemt niet weg dat niet elke ETF hetzelfde is, dat zeg ik al jaren: doe je huiswerk en kijk onder de motorkap. Dat geldt voor elk passief en actief beheerd financieel product (en onderliggende index)! Roel Thijssen
roel.thijssen@o...