Goed eerste jaar voor fusiebank InsingerGilissen


In zijn eerste volle jaar als eenheid heeft fusiebank InsingerGilissen de winst licht zien dalen. Na belasting hield de vermogensbeheerder voor rijke particulieren 3,4 miljoen euro over aan het boekjaar 2017. Maar gecorrigeerd voor de kosten van de samenvoeging (een kleine 20 miljoen euro) was er sprake van een flinke stijging, die wordt toegeschreven aan gunstige marktomstandigheden, groeiend klantvermogen en synergieën uit de fusie.