Han Dieperink: aan de utopie gaat vaak revolutie vooraf


Wij leven in crisistijden. Verschillende crises zijn met elkaar verbonden. De klimaatcrisis en de milieucrisis hebben een sterke relatie met het gebruik van fossiele brandstoffen en als gevolg daarvan is er dus sprake van een energiecrisis. Op het moment dat we overschakelen op zon en wind gaan de marginale kosten van energie naar nul. Zon en wind zijn immers gratis.
Oogst binnenhalen