Han Dieperink: het risico van riskmanagement


Riskmanagement draait om het identificeren en kwantificeren van risico’s. Op basis daarvan worden beheersmaatregelen vastgesteld. Vooral risico’s met een grote impact zijn relevant. Naar analogie van de tweede wet van Newton (impact is massa maal snelheid) is de impact van een risico het resultaat van de kans maal het gevolg.
Wall Street, handelsvloer