Hart Advocaten: overleeft de sector het toezicht wel?


Het is niet uitgesloten dat de traditionele bank of de beleggingsonderneming op termijn verdwijnt en dat daar iets anders voor in de plaats komt, nu aan de ene kant de eisen die politiek en toezichthouder stellen steeds zwaarder worden en aan de andere kant het verdienmodel onder druk komt te staan door extreem lage rentes en stijgende kosten.
Frank 't Hart, Hart Advocaten

Dat stelt Frank 't Hart, advocaat en oprichter van Hart Advocaten in Amsterdam, in een interview in het kader van de podcast-serie "Masters in Finance". In dat gesprek kijkt 't Hart vooruit naar 2021, een jaar waarin veel nieuwe en belangrijke wet- en regelgeving op financiële dienstverleners, zoals zelfstandige vermogensbeheerders, toekomt. 

De advocaat financieel recht geeft zijn observatie in reactie op de vraag of politiek en overheid met de toenemende wet- en regelgeving van de laatste jaren de ‘proportionaliteit’ nog wel in het oog hebben, bij voorbeeld voor MKB-ondernemingen. Zo wordt zelfstandige vermogensbeheerders, net zoals van banken, een poortwachtersrol gevraagd bij de bestrijding van het witwassen van crimineel geld. Inmiddels vraagt dat zoveel inzet en mankracht, dat - naar men zegt - bij een bank als ABN Amro één op de zeven medewerkers zich hiermee bezighoudt. 

't Hart denkt, met verwijzing naar de benoemde speerpunten van DNB voor de periode 2021-2024, niet dat de intensiviteit van het toezicht in Nederland de komende tijd minder zal worden. Integendeel, Nederland heeft gezegd dat het wereldwijd tot de koplopers wil behoren bij de bestrijding van economische criminaliteit en dat banken en beleggingsondernemingen in die politieke ambitie mee moeten gaan, waarschuwt hij. 

 

'Prima, vertrek dan maar'

Op de vraag of Nederland niet beducht moet zijn dat marktpartijen uitwijken naar andere lidstaten van de EU waar meer coulance bestaat voor marktpartijen, antwoordt Frank 't Hart dat het daarom belangrijk is dat er een "level playing field" in Europa komt. Tegelijkertijd zegt hij te begrijpen dat marktpartijen 'inventariseren welk land voor mij als ondernemer het meest geschikt is'. En hij sluit niet uit dat de Nederlandse politiek op die kans van vertrekkende marktpartijen zal reageren met: 'Prima, dan vertrekt men maar als ze denken dat elders minder streng toezicht wordt gehouden. So be it.’

De advocaat heeft geen moeite met de regels die overheden en toezichthouders opstellen; toezicht, en wet- en regelgeving leveren wel degelijk iets op. Maar wat volgens hem echter wel een risico is, dat is dat de toezichthouder moet oppassen niet toenemend op de stoel van de ondernemer te gaan zitten. Hij vindt dat de toezichthouder in dat opzicht terughoudendheid past en vooral moet toezien of de wet wel wordt nageleefd. Ieder zijn eigen verantwoordelijkheid, zegt hij. 

Als Fondsnieuws-hoofdredacteur Cees van Lotringen hem de stelling voorlegt dat het risico bestaat dat zelfstandige vermogensbeheerders in hun werk steeds meer extrinsiek in plaats van intrinsiek gemotiveerd hun werk doen, namelijk focus op de naleving van de regels, komt 't Hart tot een bevestiging. Maar hij voegt er de kanttekening aan toe dat ook toezichthouders zich steeds meer moeten verantwoorden voor hun beleid en aanpak. ‘Zij worden namelijk ook aangesproken op zaken die misgaan en waarvan de politiek niet meer wil die  voorkomen. Maar is dat wel een reële verwachting die men van de toezichthouder heeft? We maken het ons in dat kader lastiger, met steeds meer controle en dat kan tot een domino-effect leiden.'

Grote uitdagingen wachten in 2021

In deze podcast gaat advocaat Frank 't Hart in op vier thema's die voor zelfstandige vermogensbeheerders - ook in 2021 - uiterst relevant zijn. Naast de uitspraak van de Hoge Raad over de btw-vrijstelling voor beleggingsondernemingen met een effectengiro, gaat hij in op de hoge eisen die gesteld worden aan de integere bedrijfsvoering en ook op de recente uitspraak van het Hof over de strafvervolging van ex-topman Ralph Hamers van ING. 

Het derde onderwerp dat hij behandelt in deze podcast, is de zogenoemde Europese informatieverschaffingsverordening (SFDR), die in maart van kracht wordt en vergaande consequenties heeft voor het bedrijfs- en beleggingsbeleid van vermogensbeheerders.

Daarover zegt hij dat vermogensbeheerders niet alleen aan klanten van te voren moeten uitleggen hoe duurzaam wordt belegd maar ook wat het voor de klant ex post heeft opgeleverd. En daar is volgens hem sprake van een acuut probleem. Want om die verantwoording af te kunnen leggen, zijn betrouwbare data nodig.

'Maar zijn die wel beschikbaar? Wat is duurzaam? En hoe meten we dat? Voor kleinere partijen is het vrijwel onmogelijk om nu aan die eis te voldoen. Het zijn dataleveranciers die die info moeten gaan leveren. Maar als de data niet betrouwbaar zou zijn en vermogensbeheerders zich daar wel op baseren, tja dan wordt het echt lastig', zegt 't Hart.

Investment Management Club

Het interview met Frank 't Hart was een alternatief voor de traditionele update die hij zelfstandige vermogensbeheerders geeft over wet- en regelgeving in het toekomstige jaar. Die masterclass vindt altijd rond de jaarwisseling plaats in het kader van de Investment Management Club (IMC), die Fondsnieuws heeft opgezet met het doel kennis- en netwerkbijeenkomsten te organiseren voor de doelgroep. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas Investment Management, Invesco en Schroders.

Zelfstandige vermogensbeheerders die nog geen lid zijn en willen worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten van IMC, kunnen zich aanmelden bij willemijn.herfkens@fondsnieuws.nl