Het blijft tobben met Europese bankaandelen


Waarom wil het toch niet lukken met Europese bankenaandelen? ‘De markten zijn vooruitgelopen op de fantasie dat bankwinsten zouden stijgen doordat de rente stijgt, maar de realiteit is weerbarstiger.’
Sotiris Boutsis, Fidelity