Het kan knallen bij de asset allocatie


Het kan er hard aan toegaan in de assetallocatiecommissies van de bank, want hier stuiten niet alleen het intellect, de kennis en de overtuiging op elkaar, maar kruisen ook de deelbelangen van degenen die aan tafel zitten.

De assetallocatie, ofwel de verdeling van het vermogen over verschillende beleggingscategorieën, is een serieuze zaak. Het gaat om het geld van klanten, zegt Han Dieperink, chief investment officer van Rabobank Private Banking.