His master's voice: Trump de held van financials


De financiële sector staat weer positief in de belangstelling van beleggers, maar hoeveel goed nieuws is onderhand al ingeprijsd? In de rubriek His master's voice delen State Street Global Advisors en Robeco hun visie.

De S&P Financials-index is de afgelopen maanden gestaag opgelopen – van onder 300 punten eind juni tot ruim 367 punten afgelopen vrijdag. 

De verkiezing van Donald Trump tot volgende president van de Verenigde Staten gaf de markt hoop op aantrekkende groei en inflatie, wat de rente deed stijgen, en minder regelgeving voor de financiële sector.

Philippe Roset van SPDR, het onderdeel van SSGA dat onder meer indextrackers op de financiële sector, en Patrick Lemmens van Robeco, waar hij het New World Financial Equities fonds beheert, vragen zich af of Trump de held is van de sector en wat er nog in het vat zit. 

Let op dat de rentestand wordt hoofdzakelijk (straightforward door de jaren heen) bepaald door wereldwijd VRAAG en AANBOD.
hosseiniank@yah...