Homburg kreeg boete voor onduidelijke tv-reclame


De Autoriteit Financiële Markten heeft in september 2011 een bestuurlijke boete van 62.500 euro opgelegd aan Homburg Capital B.V. (tegenwoordig Veninda Beleggings Maatschappij) voor een niet duidelijke televisiereclame over de Homburg Stoneridge-obligatie.

Dat heeft de AFM vandaag bekendgemaakt. De AFM kon de boete pas openbaar maken nadat de hele rechtsgang was doorlopen.