Intermediair: af van verslaving provisies


Het vak van tussenpersoon zal drastisch veranderen. Aan het provisiemodel komt een einde; tussenpersonen en financieel planners zullen zich moeten bewijzen met hoogwaardige, onafhankelijke adviezen. Fondsnieuws bericht.

Het heeft de trekken van een loopgravenoorlog — de recent naar buiten gekomen onenigheid tussen het Verbond van Verzekeraars en assurantieadviseurs over de invoering van een door het Verbond bepleit nieuw distributiemodel.

Dit model moet de banden tussen hen losser en transparanter maken, en moet een einde maakt aan de provisies.