Jagen op de premie van illiquiditeit (2): Marktrisico


Een grotere allocatie naar illiquide beleggingen hoeft niet per se te leiden tot liquiditeitsproblemen. Voor veel pensioenfondsen geldt dat er extreme marktschokken moeten plaatsvinden voordat dit gebeurt.
Sibrand Drijver, Aegon Asset Management

Illiquide beleggingen blijven onverminderd populair bij pensioenfondsen. Waar komt deze interesse vandaan en hoe verstandig is het om hierin te beleggen? Vijf beleggingsexperts geven hun visie. Het resultaat is de drieluik ‘Jagen op de premie van illiquiditeit’. Deel 2 bekijkt liquiditeitsrisico in relatie tot volatiliteit op de financiële markten.