Jonge generatie in actie voor toekomstbestendig NL


Er heeft zich een brede coalitie gevormd met als doel om op de lange termijn een derde van de Nederlandse landbouwgrond te herstellen door het gebruiken van natuurlijke middelen. Daarvoor is ruim 7 miljoen euro aan “Samen voor Grond” obligaties uitgegeven, waarop door 700 investeerders is ingetekend.
Nina van der Giessen, Collectief Aardpeer

Aanleiding voor het initiatief is het feit dat de huidige prijzen van landbouwgrond voor veel boeren te hoog zijn: de opbrengsten staan niet in verhouding tot de waarde van de grond. Om innovatieve boeren tegemoet te komen, verbindt het Collectief Aardpeer boeren en burgers. Het doel ervan is om bodem en biodiversiteit in balans te brengen.

‘Want het roer moet echt om. Daarom stelt Aardpeer boeren in staat om de aarde beter achter te laten dan dat ze die kregen’, vertelt Nina van der Giessen (foto) in een gesprek met Fondsnieuws. Zij is vanaf het begin betrokken bij “Aardpeer”.

De 27-jarige van der Giessen is opgenomen in de recent gepubliceerde lijst van “De Duurzame Jonge 100”. Daarin worden jaarlijks 100 talentvolle jonge ondernemers in, en voorvechters van duurzaamheid gepresenteerd.

Bij het initiatief van Collectief Aardpeer hebben zich aangesloten BD Grondbeheer, Wij.Land, Herenboeren en Triodos Regenerative Money Centre (TRMC), partijen die allemaal actief zijn in  de “groene hoek”.  

‘Landbouwgrond in Nederland is schaars en wordt steeds duurder. Dit zorgt ervoor dat boeren gedwongen worden om zoveel mogelijk opbrengst uit de grond te halen met onder meer behulp van chemische middelen. En dat gaat weer ten koste van de bodemvruchtbaarheid en de biodiversiteit’, zegt van der Giessen.  

Via "Samen voor Grond” obligaties worden beleggers in staat gesteld om te investeren een verduurzaming van de Nederlandse landbouwgrond. Van der Giessen ontkent niet dat het een uitdaging is om de maatschappelijke impact van het initiatief voor het voetlicht te brengen van investeerders, maar er is genoeg belangstelling.   

‘Via monitoring van de gronden laten we zien dat een investering in Aardpeer naast een financieel rendement, ook een groot rendement voor de vruchtbaarheid van de aarde is. Geld zoekt doel, doel zoekt geld.’

‘Met het opgehaalde bedrag worden nieuwe landbouwgronden aangekocht die langdurig verpacht worden aan vijf natuurvriendelijke boeren die goed voor de aarde zorgen. Daarbij is de pachtprijs lager dan de huidige marktprijs, omdat we rekeninghouden met het voortbrengend vermogen van de gronden’, zegt van der Giessen die ondermeer de marketing en communicatie voor het collectief doet. De organisatie heeft inmiddels 550 hectare landbouwgrond in beheer.  

De nieuwe generatie  

De nieuwe generatie onderscheidt zich van vorige generaties op verschillende vlakken, denkt van der Giessen. ‘Ik ben een millennial. Mijn generatie snapt dat we verantwoordelijkheid dragen om de aarde door te geven aan de generaties na ons. We weten dat er meer telt dan een hoog rendement. We willen weten waarmee dat verdiend is.’  

‘We komen uit een tijd waarin we dachten dat we landbouwgrond moesten opjagen met kunstmest, omdat we anders honger zouden lijden. Inmiddels weten we dat dat anders is. De opgave is nu: minder rotzooi in de grond om de volgende generaties van gezond voedsel te kunnen blijven voorzien.’

Een zichtbaar risico zijn de af te lossen obligatieleningen over vijf en tien jaar, stelt van der Giessen. Toch is ze positief gestemd. ‘We moeten voldoende kapitaal aanhouden, maar de afgelopen jaren hebben we laten zien dat we daartoe altijd in staat zijn geweest.'  

Het risico dat Aardpeer in de toekomst de leningen niet terug kan betalen is aanwezig, maar klein. In dat geval moet er uitgeweken worden naar duurdere bankleningen voor de herfinanciering.  

Manifest aangeboden aan Tweede Kamer 

Begin deze maand kreeg het initatief ondersteuning van oud-Rabo topman en oud-informateur Herman Wijffels. Hij bood aan Tweede Kamerleden het "Samen voor Grond" Manifest aan om aandacht te vragen voor het belang van vitale bodems en biodiversiteit. In dat Manfiest wordt om beleid verzocht dat voor toekomstbestendige landbouw zorgt en toegang tot betaalbare grond verzekert. 

Wijffels zei bij de overhandiging van het Manifest 'de tijd dat een nieuwe regering slechts vier jaar vooruitkijkt ligt definitief achter ons. De crisissituatie van onze natuur, de achteruit hollende biodiversiteit en het klimaat eisen dat onze regering in haar beleid rekening houdt met effecten op de lange termijn en toekomstige generaties niet met onoverkomelijke problemen opzadelt,” 

'Om deze reden zet ik me samen met deze bezorgde burgers in voor een gezonde bodem en overhandig dit manifest aan een nieuwe en jonge generatie politici. Zonder vitale bodem zijn wij niet in staat om aan een gezonde toekomst te bouwen. Dit is in het belang van iedereen: boeren, burgers, natuur, bedrijven en politici', verklaarde Wijffels in aanwezigheid van circa 70 grootouders.

Recentelijk berichtte Fondsnieuws ook over een ander lid van de jongere generatie, Nikki Trip. Zij geeft leiding aan de jongerenorganisatie Studenten voor Morgen en argeerde met succes tegen het beleggingsbeleid van Nederland's grootste pensioenfonds ABP. 

Meer achtergronden op Fondsnieuws: