Klimaatrisico: vlieg je dat top-down of bottom-up aan?


Vermogensbeheerders en institutionele beleggers zijn druk bezig klimaatrisico’s en -kansen te integreren in hun beleggingsbeleid. Pensioenbeleggers zien het als hun fiduciaire plicht hier serieus werk van te maken. Dat kan op veel uiteenlopende manieren.
Willemijn Verdegaal, Ortec Finance